top of page

משפט אזרחי כללי

משרדנו מטפל בתיקים שונים בתחום המשפט האזרחי, לרבות תיקים הקשורים לתחום הבנקאות, דיירות מוגנת ותיקים הקשורים בשלטון המקומי, כגון ארנונה, מיסים שונים ורישוי עסקים.
משרדנו אף מייצג חברות מסחריות שונות ומלווה אותן בכל הנושאים השוטפים הכרוכים בפעילותן השוטפת.

bottom of page