top of page

ד"ר משה וינברג ושות', עורכי-דין ונוטריונים, הוא משרד מוביל העוסק בתחום האזרחי. תחומי העיסוק העיקריים של המשרד הנם תכנון ובנייה (בעיקר תשתיות), הפשרת קרקעות, פיתוח מקרקעין, הפקעת מקרקעין, נכסי דלא ניידי ומשפט אזרחי כללי.

המשרד מייצג לקוחות רבים הנפגעים מהחלטות שונות של מדינת ישראל הקשורות למקרקעיהם, תוך התמקדות בנושאי התשתיות (כבישים, רכבות, תחנות דלק, קווי גז וכיוצ"ב). המשרד מתמחה גם בקידום פרויקטים לפיתוח והשבחת מקרקעין, אשר בבעלות לקוחותיו, תוך ליווי הפרויקטים מתחילת התהליך, על ידי יצירת קשר בין הלקוח לבין אנשי המקצוע הדרושים לפרויקט, ובהם אדריכלים, שמאים, מהנדסים ויועצים, אשר עמם עובד המשרד באופן קבוע והנם מהמובילים בארץ, ועד להגשת תוכניות לרשויות התכנון לשם הוצאת הפרויקט לפועל, אישורן וליווי הפרויקט מבחינה משפטית עד סופו, לרבות היבטי מיסוי מקרקעין, היטל השבחה וסוגיות משפטיות נוספות המתעוררות.

במסגרת זו קידם המשרד ויזם פיתוח של אלפי יחידות דיור בכל רחבי הארץ. כפועל יוצא מתחום התמחות המשרד, עורכי הדין ממשרדנו מופיעים רבות בבתי המשפט השונים, ובעיקר בעתירות מנהליות ובבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ.

עורכי דין מהמשרד אף משמשים ככונסי נכסים מטעם בתי המשפט בתיקים שונים הקשורים במקרקעין.

המשרד מקיים קשר קבוע ושוטף עם הרשויות השונות, ביניהן: מנהל מקרקעי ישראל, רכבת ישראל, החברה הלאומית לדרכים (מע"צ לשעבר), רשויות מקומיות ורשויות התכנון והבניה. המשרד מייצג יישובים, תאגידים, אנשי עסקים, קבלנים, בעלי נכסי דלא ניידי ובעלי רכוש, מהארץ ומחו"ל, בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקיו. המשרד אף מייצג חברות מסחריות שונות ומלווה אותן בכל הנושאים השוטפים הכרוכים בפעילותן השוטפת.

bottom of page