top of page

  • יליד 1967

  • בעל תואר בוגר במשפטים (LL.B) מן הקריה האקדמית אונו
    ותואר מוסמך במשפטים
    (LL.M) מאוניברסיטת בר-אילן

  • חבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2012

  • במשרד משנת 2023

  • שפות: עברית, אנגלית 

  • דוא"ל: Yaniv@Mweinberg.co.il

עו"ד יניב כהנוביץ' 

yaniv.jpg
bottom of page